Massage

Jeg tilbyder Gotved-massage, som er en klassisk massageform. Massagen kan både behandle spændt muskulatur (myoser) – og også virke afspændende på kroppen.

10 Meget i vores hverdag kan resultere i spændt muskulatur: uhensigtsmæssige bevægelser i arbejde og fritid, stress, forskellige psykiske belastninger. Ofte spænder man forskellige steder i kroppen uden rigtig at lægge mærke til det. Længerevarende spændinger kan resultere i dårlig blodcirkulation, og det betyder både dårlige betingelser for muskler og organer, og dårlig bortskaffelse af affaldsstoffer.
Ved massage løsnes der op for spændingerne, blodcirkulationen bliver bedre, og affaldsstofferne kan lettere transporteres væk. Derved lindres eventuelle muskelsmerter, og væskeansamlinger kan fjernes.
Bindevævet smidiggøres, hvilket også giver en bedre blod- og lymfecirkulation.
Massagen virker også smertelindrende og afspændende, pga. hormoner, der herved frigøres i kroppen.

Jeg bruger min viden om bevægelser, som kan være mere eller mindre hensigtsmæssige for kroppen – samt min viden om og fornemmelse af, hvordan krop og psyke påvirker hinanden. Mit umiddelbare mål med massagen er at give lindring og velvære. På længere sigt ønsker jeg også at bibringe en øget kropsbevidsthed, som kan betyde, at man hurtigere vil blive opmærksom på fx stress og uhensigtsmæssige bevægemønstre, og dermed også hurtigere kunne reagere på det.
Kort sagt:  ha´ det bedre. 9